TKİ’de 4 Aralık Dünya Madenciler Günü Kutlandı

5 Aralık 2023
WhatsApp Image 2023-12-05 at 11.16.54

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Sayın Abdullah Tancan, AK Parti İzmir Milletvekili Sayın Ceyda Bölünmez Çankırı ve TKİ Genel Müdürü Sayın Abdullah Çiftçi; TKİ Genel Müdürlüğünde düzenlenen “4 Aralık Dünya Madenciler Günü Etkinliği’’nde madencilik alanında faaliyet gösteren kamu-özel sektör temsilcileriyle ve madencilerle bir araya geldi.

 

TKİ Genel Müdürlüğünde gerçekleştirilen 4 Aralık Dünya Madenciler Günü Etkinliği’ne yoğun bir katılım sağlandı. TKİ’den Genel Müdür Yardımcıları Sayın Burhan Ayar, Sayın Ayhan Kandemir ve Sayın Mustafa Mert Ayaz, Başkanların ve İşletme Müdürlerinin yanı sıra; MAPEG Genel Müdürü Sayın Arslan Narin ve MAPEG Genel Müdür Yardımcıları Sayın Sami Sarıyıldız ve Sayın Fatih Dumanlı, MTA Genel Müdürü Sayın Vedat Yanık, Tabii Kaynaklar Dairesi Başkanı Sayın Leman Çetiner, MADEN-İŞ Sendikası Genel Başkanı Sayın Nurettin Akçul, ENERJİ BİR-SEN Genel Başkanı Sayın Hacı Bayram Tonbul, TOBB Madencilik Meclisi Başkanı Sayın İbrahim Halil Kırşan, Yeni Anadolu Madencilik Genel Müdürü Sayın Özkan Nihan, MASİS Başkanı Sayın Mehmet Naci İlci, TÜRK ENERJİ-SEN Genel Başkanı Sayın Şuayip Deniz Demir ve KÖMÜRDER Başkanı Muzaffer Polat katıldı.

 

Etkinlik; TKİ Genel Müdürü Sayın Abdullah Çiftçi, AK Parti İzmir Milletvekili Sayın Ceyda Bölünmez Çankırı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Sayın Abdullah Tancan’ın hitaplarıyla başladı. Ardından; asrın felaketi olarak nitelendirilen ve merkez üssü Kahramanmaraş olan 6 Şubat depreminde gece gündüz demeden, canla başla çalışan kahraman madencilerimizin ülkemiz için göstermiş oldukları mücadeleyi konu alan film gösterimi ile devam etti. Madencilerin yaşadıkları deneyimleri konu alan film, duygusal anlara neden oldu. 

 

MADENCİLERİMİZİN ALIN TERİNİ AKIL TERİ İLE HARMANLAYACAĞIMIZ AR-GE KABİLİYETLERİ, TEKNOLOJİ VE İNOVASYON HAMLELERİ İÇİN VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞIYORUZ 

Konuşmasında madencilik sektöründen muazzam bir üretim, kalkınma ve istihdam gücüne sahip olduğumuza değinerek başlayan Sayın Çiftçi, “Çıkardığımızın sadece bir kömür parçası olmadığının, ülkemizin uluslararası gücünün sembolü olduğunun bilincindeyiz. Enerjide tam bağımsız bir Türkiye demek, aynı zamanda güçlü bir Türkiye demek. Bu sebeple; madencilerimizin alın terini ve emeğini, akıl teri ile harmanlayacağımız AR-GE kabiliyetleri, teknoloji ve inovasyon hamleleri için var gücümüzle çalışıyoruz. “Türkiye Yüzyılı”nı inşallah hep birlikte “Enerjinin de Yüzyılı” haline getireceğiz. ‘’Yüzyılın Enerjisiyle kahraman madencilerimizle daha müreffeh bir Türkiye’nin inşası için çalışıyoruz. Bu gayret, bu emek, bu azim madenci kardeşlerimizindir. Madencilik bu topraklarda doğdu, sizlerle güçlendi ve sizlerin alın teri ve emekleri ile de Allah’ın izniyle var olmaya devam edecek.” açıklamalarında bulundu.

 

“YETER Kİ SES GELSİN EVELALLAH ÇIKARIRIZ” SÖZLERİNİZ HALA KULAKLARIMIZDA

Madencilerin 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremde gösterdikleri kahramanca mücadeleyi de vurgulayan Sayın Çiftçi, “Her zaman olduğu gibi, asrın felaketi 6 Şubat depreminde de madencilikten öte; bir baba, bir evlat, bir kardeş gibi yardıma koşan bu ülkenin güzel kalpli evlatlarısınız. “Yeter ki ses gelsin evvelallah çıkarırız.” sözleriniz her zaman kulaklarımızda. Rabbim hepinizden razı olsun.” dedi. 

 

HEDEFİMİZ İŞ KAZALARINI TAMAMEN ORTADAN KALDIRMAK

Madencilikte dışa bağımlılığımızı azaltacak; üretim, yatırım ve istihdam çalışmaları ile madencilik sektörünü en üst seviyeye çıkarmayı hedeflediklerini aktaran Sayın Çiftçi, “Bugün “Enerjinin Yüzyılı” diyebiliyorsak, burada sizin metrelerce yerin altındaki emeklerinizin payı çok büyük. Bu mesleğin dünyanın en zor ve riskli mesleklerinden biri olduğunun bilincindeyiz. Hedefimiz iş kazalarını tamamen yok etmek. Madenci kardeşlerimizin de tedbiri elden bırakmamasının altını çizmek isterim. Bizim için en kıymetli olan sizlerin canı.” dedi.

 

Madencilerin 4 Aralık Dünya Madenciler Günü’nü kutlayarak sözlerine son veren Sayın Çiftçi, “Ülkemizin yer altı cevherlerini yer üstüne çıkaran ve bu uğurda Anadolu’nun siyah incisi kömürümüzü alın teri ve emekleriyle işleyen kahraman madencilerimizin 4 Aralık Dünya Madenciler Günü’nü kutluyorum.” ifadelerine yer verdi.

 

HER ZAMAN YANINIZDAYIZ

AK Parti İzmir Milletvekili Sayın Ceyda Bölünmez Çankırı madencilere hitaplarında, “Ülkemizin dışa bağımlılığını azaltacak sektörlerden birisi de madencilik sektörü. En zor sektörlerden birisini icra ediyorsunuz. Hepinize canı gönülden teşekkür etmek istiyorum. Bu teşekkürü sadece ülkemizin dışa bağımlılığını azaltacak kapasiteye sahip olduğunuz için değil, aynı zamanda her türlü afette ülkemizin yardımına koşan ilk sizler olduğunuz için de etmek istiyorum. 6 Şubat depreminde yaptığınız fedakârlıklarla bu yükün altından nasıl kalkabildiğinize şahitlik ettik. Her zaman yanınızdayız.” dedi.

 

MADENCİLİK HEMEN HEMEN BÜTÜN SANAYİ DALLARINDA DOĞRUDAN YA DA DOLAYLI GİRDİ SAĞLAYAN BİRİNCİL SANAYİ FAALİYETİDİR

İnsan ve toplum hayatında vazgeçilmez bir yer tutan madenciliğin, gelişmiş ülkelerin bugünkü teknoloji ve refah düzeyine ulaşmalarında önemli bir rol oynadığına dikkat çeken Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Sayın Abdullah Tancan, “İçinde bulunduğumuz yüzyılda madencilik faaliyetleri olmaksızın insan yaşamının sürdürülebilmesi olası değildir. Madencilik, hemen hemen bütün sanayi dallarına doğrudan veya dolaylı girdi sağlayan birincil sanayi faaliyetidir. Madencilik faaliyetleri sonucu üretilen metal ve mineraller diğer sanayi dallarına kendi ekonomik değerlerinin çok üzerinde katma değer sağlamaktadır. Bugün bilgisayarlar, telefonlar, arabalar, evler gibi yaşamımız için vazgeçilmez olan hemen her şey madencilik faaliyetleri sonucu elde edilen ürünler sayesinde ortaya konmaktadır. Enerji bağımsızlığımız bizler için ne kadar hayati öneme sahipse, maden bağımsızlığımız da aynı hayati öneme haiz. Önceliğimiz, sanayimizin ihtiyaçlarını mümkün olduğunca yerli kaynaklardan karşılamak.” dedi.

 

2022 YILINDA DÜNYADA YAKLAŞIK 8,8 MİLYAR TON KÖMÜR ÜRETİLİRKEN 8,5 MİLYAR TON TÜKETİM GERÇEKLEŞTİRİLEREK ÜRETİM VE TÜKETİM REKORU KIRILDI

Kömürün, günümüzde artan enerji talebini karşılamak için emniyetli ve ekonomik fosil yakıt olmasına vurgu yapan Sayın Tancan, “Kömür; asırlar boyu endüstriyel gelişmenin temel taşını teşkil etmiş, elektrik üretimi, demir-çelik, çimento üretimi ve diğer endüstriyel faaliyetler için ana girdi ham maddesi olmuştur. Kömür günümüzde, dünya çapında kullanılan tüm enerjinin yaklaşık %27’sini (petrolden sonra ikinci sırada), elektrik üretiminin ise %35’ini (tüm enerji kaynakları içinde ilk sırada) oluşturmakta olup önümüzdeki 30 yıl içinde de kömürün stratejik bir payı olmaya devam edeceği tahmin edilmektedir. Son yıllarda yaşanan gerek covid pandemisi sonrasındaki toparlanma süreci gerekse Rusya-Ukrayna savaşı, global enerji emtia fiyatlarında aşırı artışlara neden olmuş, kömür fiyatları 8 kat artış göstermesine rağmen arz güvenliği açısından tüketimde ham petrol ve doğal gaza göre daha çok tercih edilmiştir. 2022 yılında dünyada yaklaşık 8,8 milyar ton kömür üretilirken 8,5 milyar ton kömür tüketimi gerçekleştirilerek tüm zamanların üretim ve tüketim rekoru kırılmıştır. Enerji arz güvenliğini artırma, dışa bağımlılığın getirdiği riskleri minimum seviyelere indirme ve milli ekonomi politikaları açısından var olan yaklaşık 22 milyar ton olan kömür kaynağımızdan azami ölçüde faydalanmak büyük önem arz etmektedir.” ifadelerine yer verdi.

 

BUGÜN ARTIK DOĞAYA KARŞI SORUMLULUĞUMUZ SADECE ULUSAL BOYUTTA DEĞİL

Günümüzde çevre bilincinin gelişmesi ve emisyon sınırlamaları sonucunda kömür santrallerinin yeni teknolojik gelişmelerle çevreye daha duyarlı hale gelindiğine de değinen Sayın Tancan, “Sera gazı emisyonlarının başında gelen karbondioksit gazının kömürün yakılması esnasında yakalanarak tutulması ve atmosfere salınması yerine, uygun yeraltı rezervuar alanlarında depolanmasına yönelik teknolojiler günümüzde gerek pilot gerekse ticari ölçekte uygulanmakta olup, bu doğrultudaki çalışmalar hızla ilerlemektedir. Yerli kömür kaynaklarımız göz önünde bulundurularak yeni kömür santralleri kurulurken ve kurulmuş olanlara yeni üniteler eklenmesiyle kurulu gücümüz artırılırken, özellikle son yıllarda ülkemizde ivme kazanan yeni temiz kömür yakalama teknolojilerinin daha da geliştirilip karbon yakalama ve depolama teknolojilerinin de ülkemiz santrallerine uyarlanarak uygulanmasıyla ve kömür kullanımında verimlilik artışıyla birlikte iklim krizinin yaşanmasına neden olduğu belirtilen emisyonların ve diğer kirleticilerin azaltılması ve sıfırlanması mümkün olacaktır. Bugün artık doğaya karşı sorumluluğumuz sadece ulusal boyutta değil. Dünyanın iklim değişikliğiyle mücadele ettiği bugünlerde bizler de madenlerimizin sorumlu bir şekilde üretilmesi için bütün planlamalarımızı yapıyoruz. Sürdürülebilir madenciliği her zaman sürdürülebilir bir gelecek anlayışı içerisinde ele alıyoruz. Bizler doğaya değer katan ve doğanın renkleriyle uyum içinde faaliyet gösteren bir madencilik kültürünün oluşması için gayret ediyoruz.” dedi.

 

Madencilerin 4 Aralık Dünya Madenciler Günü’nü kutlayan Sayın Tancan “Önce insan, sonra çevre ve madencilik prensibiyle madencilik yapacağımızı ve bunun için Bakanlık olarak elimizden gelen tüm desteği vereceğimizi ifade ederek hepinizi saygıyla ve muhabbetle selamlıyorum.” diyerek sözlerini tamamladı. 

 

MADENCİ KONULU ÖDÜLLÜ RESİM YARIŞMASINDA KAZANAN ÖĞRENCİLER ÖDÜLLERİNİ SAYIN TANCAN, SAYIN ÇANKIRI VE SAYIN ÇİFTÇİ’NİN ELİNDEN ALDILAR 

Programın devamında Madenci konulu ödüllü resim yarışmasında dereceye giren çocuklar; Sayın Tancan’a, Sayın Çankırı’ya ve Sayın Çiftçi’ye kahraman madencilerden ilham alarak yaptıkları resimlerini anlattılar ve kendi resimlerinden oluşan resim sergisini gezdirdiler. 

Renkli görüntülere de sahne olan etkinlikte madenciler, geleceğin teminatı çocuklarımıza hayatlarında ilham olması için baretlerini hediye etti. TKİ personeli çocukları arasında yapılan madenci konulu resim yarışmasında dereceye giren sekiz öğrenci ödüllerini Sayın Tancan, Sayın Çankırı ve Sayın Çiftçi’nin elinden aldılar. Etkinlik, öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından protokol mensupları, madenciler ve öğrencilerin aileleri ile toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

 

Etkinliğin ardından ÇLİ Müdür Yardımcısı ve Resim Sanatçısı Sayın Mücella Ersoy ile birlikte madenci konulu resim yarışmasında ödül kazanan çocuklar ve aileleri Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebedi istirahatgâhı Anıtkabir'i ziyaret etti.

 

Çocuklarımıza sanatı sevdirmek ve ilham olmak amacıyla kukla gösterili öğle yemeğinin ardından Ankara Resim ve Heykel Müzesi’ni de gezen çocuklarımız güzel vakit geçirdiler. Çocuklar, jüri üyelerinin de resimlerinin olduğu suluboya ressamlar grubu sergisini gezerek eserleri hep birlikte yorumladılar.

 

TKİ tarafından 4 Aralık Dünya Madenciler Günü Etkinliği’ne özel hazırlanan ve kahraman madencilerin 6 Şubat Kahramanmaraş depreminde yaşadıkları deneyimlerini anlatan filmi aşağıdaki adresten izleyebilirsiniz.

 

https://www.youtube.com/watch?v=lv_3sGnQ79E

 

TKİ ailesi olarak, Anadolu’nun saklı cevherlerini emek ve alın teri ile gün yüzüne çıkaran kahraman madencilerimizin 4 Aralık Dünya Madenciler Günü’nü kutluyoruz. 

Medya Galerisi

50e94647-adcb-480f-9479-080f794d5fe3.JPG
4a60d5c3-ae05-4222-94bc-9f8b68d7f04b.JPG
5517774f-4b25-4edb-ae04-7d9e765b8be7.JPG
ed1c78d3-11c1-48f9-aca5-96fc53d6b92a.JPG
ed1c78d3-11c1-48f9-aca5-96fc53d6b92a 2.JPG
03411911-145b-4ac5-946f-8802b45a83ca.JPG
089397a9-d6c2-43af-88ca-771c45770d96.JPG
642befc0-9cce-43e8-b931-cdfbcf972138.JPG
WhatsApp Image 2023-12-05 at 11.16.48 (1)
DSC_7162.JPG
DSC_7153.JPG
WhatsApp Image 2023-12-05 at 11.16.48 (2)
WhatsApp Image 2023-12-05 at 11.16.48
WhatsApp Image 2023-12-05 at 11.16.49 (1)
WhatsApp Image 2023-12-05 at 11.16.49
WhatsApp Image 2023-12-05 at 11.16.50 (1)
WhatsApp Image 2023-12-05 at 11.16.51 (1)
WhatsApp Image 2023-12-05 at 11.16.52 (1)
WhatsApp Image 2023-12-05 at 11.16.51
WhatsApp Image 2023-12-05 at 11.16.50
WhatsApp Image 2023-12-05 at 11.16.52
WhatsApp Image 2023-12-05 at 11.16.53
WhatsApp Image 2023-12-05 at 11.16.54 (1)
WhatsApp Image 2023-12-05 at 11.16.55 (1)
WhatsApp Image 2023-12-05 at 11.16.54
WhatsApp Image 2023-12-05 at 11.16.55
WhatsApp Image 2023-12-05 at 11.16.56 (1)
WhatsApp Image 2023-12-05 at 11.16.56
WhatsApp Image 2023-12-05 at 11.16.57

İlgili Haberler

 • 3. Geleneksel TKİ Voleybol Turnuvasında Şampiyon Belli Oldu

 • TKİ ve TEMSAN İş Birliği ile Türkiye Çevre Haftası'nda Anlamlı Etkinlik

 • ODTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü 10. Kariyer Günü Gerçekleşti

 • Soma Maden Kazasında Şehit Olan Madenciler 10. Yıl Dönümünde Soma’da Anıldı

 • TKİ Genel Müdürü Sayın Abdullah Çiftçi TKİ’nin Çalışmalarını Anadolu Ajansı’na Anlattı

 • 38. İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası Kapsamında Bakanlıkta Farkındalık Programı Gerçekleşti

 • Maden Türkiye Fuarı Gerçekleşti

 • TOBB Türkiye Madencilik Meclisi Toplantısı Gerçekleşti

 • Madenlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Vizyon Organizasyonu Programı Gerçekleşti

 • TKİ’de Geleneksel Bayramlaşma Töreni Gerçekleştirildi

 • 3. Geleneksel TKİ Voleybol Turnuvasında Şampiyon Belli Oldu

 • TKİ ve TEMSAN İş Birliği ile Türkiye Çevre Haftası'nda Anlamlı Etkinlik

 • ODTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü 10. Kariyer Günü Gerçekleşti

 • Soma Maden Kazasında Şehit Olan Madenciler 10. Yıl Dönümünde Soma’da Anıldı

 • TKİ Genel Müdürü Sayın Abdullah Çiftçi TKİ’nin Çalışmalarını Anadolu Ajansı’na Anlattı

 • 38. İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası Kapsamında Bakanlıkta Farkındalık Programı Gerçekleşti

 • Maden Türkiye Fuarı Gerçekleşti

 • TOBB Türkiye Madencilik Meclisi Toplantısı Gerçekleşti

 • Madenlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Vizyon Organizasyonu Programı Gerçekleşti

 • TKİ’de Geleneksel Bayramlaşma Töreni Gerçekleştirildi

 • 3. Geleneksel TKİ Voleybol Turnuvasında Şampiyon Belli Oldu

 • TKİ ve TEMSAN İş Birliği ile Türkiye Çevre Haftası'nda Anlamlı Etkinlik

 • ODTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü 10. Kariyer Günü Gerçekleşti

 • Soma Maden Kazasında Şehit Olan Madenciler 10. Yıl Dönümünde Soma’da Anıldı

 • TKİ Genel Müdürü Sayın Abdullah Çiftçi TKİ’nin Çalışmalarını Anadolu Ajansı’na Anlattı

 • 38. İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası Kapsamında Bakanlıkta Farkındalık Programı Gerçekleşti

 • Maden Türkiye Fuarı Gerçekleşti

 • TOBB Türkiye Madencilik Meclisi Toplantısı Gerçekleşti

 • Madenlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Vizyon Organizasyonu Programı Gerçekleşti

 • TKİ’de Geleneksel Bayramlaşma Töreni Gerçekleştirildi

 • 3. Geleneksel TKİ Voleybol Turnuvasında Şampiyon Belli Oldu

 • TKİ ve TEMSAN İş Birliği ile Türkiye Çevre Haftası'nda Anlamlı Etkinlik

 • ODTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü 10. Kariyer Günü Gerçekleşti

 • Soma Maden Kazasında Şehit Olan Madenciler 10. Yıl Dönümünde Soma’da Anıldı

 • TKİ Genel Müdürü Sayın Abdullah Çiftçi TKİ’nin Çalışmalarını Anadolu Ajansı’na Anlattı

 • 38. İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası Kapsamında Bakanlıkta Farkındalık Programı Gerçekleşti

 • Maden Türkiye Fuarı Gerçekleşti

 • TOBB Türkiye Madencilik Meclisi Toplantısı Gerçekleşti

 • Madenlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Vizyon Organizasyonu Programı Gerçekleşti

 • TKİ’de Geleneksel Bayramlaşma Töreni Gerçekleştirildi

 • 3. Geleneksel TKİ Voleybol Turnuvasında Şampiyon Belli Oldu

 • TKİ ve TEMSAN İş Birliği ile Türkiye Çevre Haftası'nda Anlamlı Etkinlik

 • ODTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü 10. Kariyer Günü Gerçekleşti

 • Soma Maden Kazasında Şehit Olan Madenciler 10. Yıl Dönümünde Soma’da Anıldı

 • TKİ Genel Müdürü Sayın Abdullah Çiftçi TKİ’nin Çalışmalarını Anadolu Ajansı’na Anlattı

 • 38. İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası Kapsamında Bakanlıkta Farkındalık Programı Gerçekleşti

 • Maden Türkiye Fuarı Gerçekleşti

 • TOBB Türkiye Madencilik Meclisi Toplantısı Gerçekleşti

 • Madenlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Vizyon Organizasyonu Programı Gerçekleşti

 • TKİ’de Geleneksel Bayramlaşma Töreni Gerçekleştirildi

 • 3. Geleneksel TKİ Voleybol Turnuvasında Şampiyon Belli Oldu

 • TKİ ve TEMSAN İş Birliği ile Türkiye Çevre Haftası'nda Anlamlı Etkinlik

 • ODTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü 10. Kariyer Günü Gerçekleşti

 • Soma Maden Kazasında Şehit Olan Madenciler 10. Yıl Dönümünde Soma’da Anıldı

 • TKİ Genel Müdürü Sayın Abdullah Çiftçi TKİ’nin Çalışmalarını Anadolu Ajansı’na Anlattı

 • 38. İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası Kapsamında Bakanlıkta Farkındalık Programı Gerçekleşti

 • Maden Türkiye Fuarı Gerçekleşti

 • TOBB Türkiye Madencilik Meclisi Toplantısı Gerçekleşti

 • Madenlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Vizyon Organizasyonu Programı Gerçekleşti

 • TKİ’de Geleneksel Bayramlaşma Töreni Gerçekleştirildi

 • 3. Geleneksel TKİ Voleybol Turnuvasında Şampiyon Belli Oldu

 • TKİ ve TEMSAN İş Birliği ile Türkiye Çevre Haftası'nda Anlamlı Etkinlik

 • ODTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü 10. Kariyer Günü Gerçekleşti

 • Soma Maden Kazasında Şehit Olan Madenciler 10. Yıl Dönümünde Soma’da Anıldı

 • TKİ Genel Müdürü Sayın Abdullah Çiftçi TKİ’nin Çalışmalarını Anadolu Ajansı’na Anlattı

 • 38. İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası Kapsamında Bakanlıkta Farkındalık Programı Gerçekleşti

 • Maden Türkiye Fuarı Gerçekleşti

 • TOBB Türkiye Madencilik Meclisi Toplantısı Gerçekleşti

 • Madenlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Vizyon Organizasyonu Programı Gerçekleşti

 • TKİ’de Geleneksel Bayramlaşma Töreni Gerçekleştirildi

Mustafa Kemal ATATÜRK
Türkiye Kömür İşletmeleri